Het bestuur van Stichting Events2Cancer bestaat op dit moment uit 4 enthousiaste leden. Zij zijn op dit moment belast met de dagelijkse bestuurlijke taken. Daaronder valt in ieder geval het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Zij zijn de drijvende kracht achter de stichting en tevens achter de evenementen die de stichting organiseert. In aanloop naar deze evenementen wordt het bestuur ondersteund door enkele vrijwilligers.

 

Alexander Kneepkens

Voorzitter

Alexander is vanaf 2019 voorzitter van Stichting Events2Cancer. De afgelopen jaren was Alexander Kneepkens al als ambassadeur betrokken bij Stichting Events2Cancer. Alexander is ook actief voor KWF Kankerbestrijding in Utrecht.


“Iedereen krijgt vroeg of laat met kanker te maken, zelf of in de directe omgeving. Mijn eerste bewuste ervaring, met de gevolgen van kanker, was toen ik zes jaar oud was en mijn moeder overleed. Ik wil mij inzetten voor een wereld waar geen enkel kind meer deze ervaring hoeft te hebben en waar kanker niet meer dodelijk is. Onderzoek is hierin de sleutel en dat kost geld. Daarom zijn stichtingen zoals Events2Cancer zo belangrijk. Elke euro die wordt opgehaald met acties en evenementen draagt bij aan die wereld waar kanker niet meer dodelijk is en waar kinderen hun ouders niet meer aan deze ziekte hoeven te verliezen.”

 

Inge van Dasselaar

Penningmeester

Inge is vanaf 2019 betrokken bij Stichting Events2Cancer als penningmeester.


“Tot nu toe heb ik het geluk gehad dat ik kanker nog niet van echt dichtbij heb hoeven meemaken, wel heb ik gezien wat voor impact de ziekte kan hebben op het leven. Door mij in te zetten voor de stichting wil ik bijdragen aan het onderzoek naar kanker, onderzoek wat hard nodig is om de impact van kanker te verkleinen."

 

Jeroen Muller

Secretaris en Event manager

Jeroen Muller is al vanaf de oprichting van de stichting betrokken geweest bij de stichting. Na de oprichting vervulde Jeroen de plek van voorzitter en heeft dat tot 2019 gedaan. Inmiddels vervuld Jeroen de functie van secretaris. Daarnaast is Jeroen ook de initiatiefnemer en organisator van de evenementen die worden georganiseerd vanuit de stichting. In 1997 kwam Jeroen (11) voor het eerst in aanraking met kanker toen ze bij zijn vader een tumor op zijn slokdarm vonden. Hij overleed in 1998. Exact 7 jaar later overleed ook zijn moeder, aan de gevolgen van een hersentumor. Sinds 2005 zet hij zich actief in voor KWF Kankerbestrijding en heeft in december 2011 de stichting opgericht en heeft met de stichting al diverse events mogen organiseren.


“12 jaar was ik pas toen ik mijn vader, mijn beste vriend, verloor. Toen ik 20 jaar was moest ik ook afscheid nemen van mijn moeder. Beide getroffen door kanker. Mijn toekomst ingekleurd en voor altijd verbonden aan kanker. Ik weet dus heel goed hoe belangrijk het is dat we met elkaar naar die ene dag toe moeten. En daar moet nog heel veel voor gebeuren. Ik ben inmiddels 33 en nog steeds zet ik mij dagelijks in om dichterbij die dag te komen. De dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker!”

 

Tessa van Haren

Algemeen Bestuurslid

Tessa is vanaf 2019 betrokken bij Stichting Events2Cancer als algemeen bestuurslid.


“.”

 

Steun Stichting Events2Cancer


Stichting Events2Cancer organiseert al jaren evenementen waarvan de uiteindelijke opbrengst aan KWF wordt gedoneerd. Om deze evenementen te organiseren zijn wij afhankelijk van donateurs die de stichting met een financiële bijdrage ondersteunen in het werk dat binnen de stichting wordt verricht. Mede door donaties kunnen wij onze evenementen blijven organiseren en zo de dag dat we kanker verslaan dichterbij halen.