De Ambassadeurs van Stichting Events2Cancer zetten zich geheel belangeloos met veel enthousiasme in om ons werk en waar we het allemaal voor doen onder de aandacht te brengen. Zij dragen de stichting een warm hart toe en zij zijn bereid om tijd, talent, ervaring en/of contacten op (vaak) kostbare verloren uurtjes ter beschikking te stellen en zo een bijdrage aan de stichting of onze evenementen te leveren.

"Onderzoek is hierin de sleutel en dat kost geld. Daarom zijn stichtingen zoals Events2Cancer zo belangrijk."

Alexander Kneepkens

Alexander Kneepkens is in 2018 ambassadeur voor Stichting Events2Cancer geworden, na enkele jaren deel te hebben genomen aan evenementen georganiseerd door de stichting. Alexander is ook actief voor KWF Kankerbestrijding in Utrecht.


“Iedereen krijgt vroeg of laat met kanker te maken, zelf of in de directe omgeving. Mijn eerste bewuste ervaring, met de gevolgen van kanker, was toen ik zes jaar oud was en mijn moeder overleed. Ik wil mij inzetten voor een wereld waar geen enkel kind meer deze ervaring hoeft te hebben en waar kanker niet meer dodelijk is. Onderzoek is hierin de sleutel en dat kost geld. Daarom zijn stichtingen zoals Events2Cancer zo belangrijk. Elke euro die wordt opgehaald met acties en evenementen draagt bij aan die wereld waar kanker niet meer dodelijk is en waar kinderen hun ouders niet meer aan deze ziekte hoeven te verliezen.”

 

Monique Polman

Monique Polman bezocht in 2016 voor het eerst het KWF Benefiet Gala als gast. Met enkele vriendinnen bezocht ze de avond en wist niet wat ze mee maakte. Inmiddels steunt ze de stichting waar ze kan en met al haar enthousiasme zorgt ze dat ze elk jaar met een nog grotere groep gasten het Gala bezoekt. Monique weet door persoonlijke ervaring hoe belangrijk het is dat er geld op wordt gehaald voor onderzoek.


"Met ongelooflijk veel plezier ben ik ambassadeur voor Events2Cancer. Hopelijk komt er een tijd dat deze vreselijke ziekte, waar veel mensen in mijn omgeving als ook ik persoonlijk mee te dealen hebben, te genezen is. Voor de onderzoeken is veel geld nodig, ik probeer mijn steentje bij te dragen door sowieso deel te nemen aan de evenementen en daarnaast zoveel mogelijk mensen daarvoor te enthousiasmeren. Het zijn geweldige avonden, weliswaar met een lach en een traan, maar onvergetelijk! En dat voor het goede doel! ”

"Hopelijk komt er een tijd dat deze vreselijke ziekte te genezen is."
"“Je weet nooit voor wie je het doet. Het kan voor je ouders zijn, voor je partner, voor je kinderen, voor jezelf, voor vrienden..."

Lex van der Giessen

Tien jaar na de eerste editie van het KWF Benefiet Diner Arnhem vond in 2015 de tweede editie plaats. Samen met Jeroen Muller en Nathalie Brouwer vormde Lex van der Giessen de organisatie van deze editie. Sindsdien is Lex vaste en betrokken bezoeker van de evenementen van Events2Cancer, waarbij hij zijn netwerk activeert om dit eveneens te doen.

Lex is sinds 2011 voorzitter van het bestuur van KWF Kankerbestrijding afdeling Arnhem. Daarnaast is Lex voor de organisatie KWF Kankerbestrijding zelf betrokken bij diverse landelijke onderzoeken en adviesopdrachten. Adviestrajecten ten behoeve van verbreding van grote KWF-afdelingen en op het vlak van optimalisatie en inrichting van de veertien grootste landelijke KWF-afdelingen. Tevens is Lex betrokken geweest bij optimalisatie van het landelijke communicatiebeleid van KWF Kankerbestrijding, de propositie Kanker op de Werkvloer (Gezond Werkgeverschap), de toekomst van de Collecte en Golf4Life. Ook is Lex zo nu en dan dagvoorzitter bij introductiebijeenkomsten van nieuwe afdelingsbestuurders.


“Je weet nooit voor wie je het doet”, zeg ik altijd als mensen vragen waarom ik mij intensief inzet voor KWF Kankerbestrijding. Het kan voor je ouders zijn, voor je partner, voor je kinderen, voor jezelf, voor vrienden, etcetera. Want helaas zijn de statistieken op dit moment dat één op de drie mensen ooit kanker krijgt. Kun je nagaan hoeveel mensen dat raakt. Dan heb ik het niet alleen over de patiënt zelf, maar ook over zijn of haar omgeving. Met opbrengsten uit evenementen van Stichting Events2Cancer is mogelijk een bijdrage te leveren aan een missie waar ik volledig achter sta: minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit van leven voor patiënten.